Panter s.r.o. podporuje Domov Sv. Josefa - jediné lůžkové zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou, které umožňuje svým klientům plnohodnotný život. Snímek je ze slavnostního hudebního představení, spojeného s představením donátorů. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE

Dlouhodobě podporujeme Občanské sdružení Fokus v Mladé Boleslavi. Tato nestátní nezisková organizace poskytuje sociální služby pro vážně duševně nemocné v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a Karlovarsko. Pro provozovnu občerstvení s obsluhou osobami v ústavní péči jsme poskytli velkokapacitní chladírenský box (lednici) pro uchování prodávaných potravin a surovin k výrobě občerstvení. Snímek je z předávání chladírenského boxu. Občanské sdružení Fokus má více aktivit, například poskytuje komplexní psychiatrickou rehabilitaci pro zvýšení kvality života klientů. Pacienti pod vedením terapeutů dokáží v chráněných dílnách vytvářet krásné dekorativní předměty, které sdružení prodává ve své prodejně. PANTER s.r.o. dlouhodobě podporuje provoz těchto dílen. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE

Dětská televize Liberec

Společnost PANTER s.r.o. podporuje dobré projekty rozvoje technických dovedností mládeže. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE.


24. Salesiánský ples

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice přispívá prostřednictvím preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Společnost PANTER se podílela na pořádání 24. Salesiánského plesu. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE


HELPPES

Posláním organizace HELPPES je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. PANTER s.r.o. podporuje výcvik těchto psích pomocníků. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE


Urologické klinika Všeobecné fakultní nemocnice

Společnost PANTER s.r.o. se jako každoročně zúčastnila dražby prací dětských pacientů Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. Výtěžek byl určen pro Nadační fond Lucie, který těmto malým pacientům pomáhá. Zapaspartovaná dětská kresba (A3) získaná v dražbě je ozdobou zasedací místnosti prostorů firmy. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE


Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Slavnostní předávání nového vozidla pro účely paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Sestry boromejky se (mimo jiné) věnují péči o nevyléčitelně nemocné v nemocničních i domácích podmínkách. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE


Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko, Nymbursko, Kolínsko a Karlovarsko. Poskytuje komplexní psychiatrickou rehabilitaci pro zvýšení kvality života klientů, kteří v chráněných dílnách dokáží vytvářet krásné dekorativní předměty. PANTER s.r.o. podporuje provoz těchto dílen. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE


Chata Libušín na Pustevnách - březen 2014


Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm má ve stálé expozici "Městečko pod Radhoštěm", systém guidePort, který umožňuje samostatný výklad pro každého návštěvníka, podle toho, u kterého exponátu právě stojí. Výstavou může současně procházet až 100 návštěvníků, každý se svým guidePort průvodcem. Navštivte v létě toto přírodní muzeum vybavené tou nejmodernější technikou, více na www.vmp.cz


Domov svatého Josefa - prosinec 2013

Panter s.r.o. podporuje toto jediné lůžkové zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou, které umožňuje klientům plnohodnotný život. Prohlédněte si, co podporujeme ZDE

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube