Pravidla soutěže

Vánoční soutěž o sluchátka Sennheiser MX 985

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Panter s.r.o., se sídlem  Na Markvartce 14, 160 00 Praha 6, IČ: 45809003, DIČ:CZ45809003. Kontaktní adresa pro zasílání soutěžních příspěvků je soutez@sennheiser.cz.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, které soutěžní příspěvky budou vybrány jako vítězné. Zasláním soutěžního příspěvku na kontaktní emailovou adresu, se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže a současně poskytuje souhlas s využitím, těchto materiálů pro propagační účely firmy Panter s.r.o., pořadatele soutěže.

II. Úkol soutěže

Úkolem soutěžě je vytvořit a nejvtipnější, nejnápaditější, nejromantičtější, prostě nejúžasnější video nebo foto, ve kterém budou v jedné z hlavních rolí vystupovat sluchátka nebo mikrofon značky Sennheiser. Výherci získají sluchátka Sennheiser MX 985.

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odešle svůj příspěvek (video/foto splňující technické parametry) prostřednictvím výše uvedené kontaktní emailové adresy. Příspěvek musí obsahovat některý z výrobků značky Sennheiser a příběh či jiné spojení s jejich využíváním. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout, které z příspěvků zpřístupní na svých internetových stránkách, facebooku či jiných propagačních materiálech

Soutěž začíná dnem 2.12. 2013.

Uzávěrka 1.kola   8.12.2013.

Uzávěrka 2. kola  15.12 2013.

Uzávěrka 3. kola  22.12.2013

Vyhodnocení soutěže proběhne na začátku každého následujícího týdne. Ceny této soutěže vyhraje jeden soutěžící v každém kole. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o vítězných návrzích a o tom, které z nich nejlépe odpovídají představám o způsobu propagace jeho zboží. Videoklip již hodnocený nebude připuštěn do kola dalšího. Výhry nejsou soudně vymahatelné.  

III. Ceny

Ceny ( sluchátka Sennheiser MX 985) výhercům věnuje organizátor. Ceny přebírají výherci osobně v sídle společnosti nebo se mohou dohodnout na zaslání poštou na svoji adresu.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a díla výherců a účastníků soutěže ve svých propagačních materiálech a na svých internetových stránkách. Každá osoba, která odešle soutěžní příspěvek na výše uvedenou emailovou adresu, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje a materiály, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o materiálech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s toto soutěží. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

 

 
 
 
PŘIHLÁŠENÍ: login:
Sennheiser Czech Republic & Slovakia Sennheiser.cz Youtube